Kokonaisvaltainen lasten ja nuorten voimisteluvalmennus

Kokonaisvaltainen valmennus

COCO Sport on seura, joka vaalii kaikessa tekemisessään laatua. Seurassa huolehditaan sekä urheilijoiden että valmentajien hyvinvoinnista. Teemme laajalti yhteistyötä erilaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa. Urheilijoidemme terveys ja hyvinvointi on meille erittäin tärkeää.

COCO Sportin valmentajat ovat koulutettuja ja kokeneita. Lisäksi seurassa toimii trainee-valmentajia, jotka käyvät ensin seuran sisäisen koulutuksen, harjoittelevat valmentamista kokeneemman valmentajan opastuksella ja voivat sitten päästä liiton koulutuksiin ja sitä myöten saada lisää vastuuta. Kaikki COCO Sportin valmentajat ovat sitoutuneita edistämään terveellistä ja turvallista harjoittelua sekä terveellisiä elämäntapoja. Seuran hallitus ja työryhmät tukevat valmentajia hyvinvoinnin edistämisessä monin eri tavoin.

Edistyneempien urheilijoiden koulujen kanssa pyritään tekemään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa on saatavilla myös opintojen ohjausta. Osa urheilijoista opiskelee urheiluyläkoulussa, jonka puitteissa koulutyön ja urheilun yhdistäminen on luontevaa.

Kun kyseessä ovat lapset ja nuoret urheilijat, on perheitten kanssa tehtävä yhteistyö ensiarvoisen tärkeää. COCO Sportin toimintatapoihin kuuluu selkeä viestintä, säännölliset vanhempainillat ja perheen kokonaistilanteen huomiointi. Toisaalta kodeilta odotetaan tukea urheilijan arkeen: tärkeitä perheen huomioitavia asioita ovat esim. kannustus, aikataulut, varusteet / välineet, riittävä ja terveellinen ravinto sekä uni.