Sääntömääräiset kokoukset

Seuran sääntömääräisten kokousten kutsut julkaistaan tässä 14 vrk ennen kokousta.

 

C:\data\PERSONAL\Voimistelu\COCO\Brändi ja markkinointi\coco.png COCO Sport ry:n kevätkokous

COCO Sport ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 28.4.2022 kello 18:30 Villa Santiksessa (Kuuvantie 71).
Ilmoittautumiset osoitteeseen hallitus.cocosport@gmail.com


 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajan antama lausunto

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

9) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

10) Päätetään kokous


Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kaikilla yli 15-vuotiailla varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa yksi ääni. 
 

TERVETULOA!

 

Turussa, 13. päivänä huhtikuuta 2022

COCO Sport ry:n hallitus